Control - kontrola dostępu


AUTOCAD LT 2016

autoCAD LT 2016Autodesk oficjalnie zaprezentowa? najnowsz? wersj? flagowego programu do projektowania - AutoCAD LT 2016. Premiera odby?a si? w kwietniu 2015r.

Wraz z pojawieniem si? najnowszej wersji otrzymali?my komplet informacji o nowo?ciach, które zosta?y wprowadzone do wersji 2016, s? to mi. pe?na wspó?praca i integracja z Windows 8 oraz 8.1, niezawodne dzia?anie na platformie 64 bitowej, modelowanie informacji o budynkach (BIM).