Control - kontrola dostępu


►POMOC TECHNICZNA

Ogólnopolska Pomoc Techniczna firmy Autodesk:

Kontakt e-mail: infoline.poland@autodesk.com
Kontakt z infolini? Autodesk: 00 800 23 787 355 *
Pod w/w numerem ?wiadczona jest Polska pomoc techniczna Autodesk

*Infolinia jest czynna od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 9.00 – 18.00,. Po??czenie z telefonów komórkowych, w zale?no?ci od dostawcy, mo?e by? ograniczone. W takim wypadku prosimy o korzystanie z telefonu stacjonarnego.